Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2013

grzyps
                           L O G O U T A N D L I V E
Reposted byoxygeniumoxygenium

June 12 2013

grzyps
5856 2e53
Reposted frommartynkowa martynkowa
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
grzyps
gruszka najlepsza!
a żurawinowy to smaczniejszy Redd's

May 27 2013

grzyps
Play fullscreen


życzenia urodzinowe od Kim Nowak zawsze spoko:)

dzięki, chłopaki!
Reposted bywaitingfortheguide waitingfortheguide

May 24 2013

grzyps
grzyps
grzyps
półpasiec
Reposted fromkaczo kaczo viaskrzacik skrzacik
grzyps
2554 bcca
grzyps
4066 9ba2
Creativity.
Reposted fromckisback ckisback viaholdyourbreath holdyourbreath
grzyps
8868 fd92
Reposted fromhex2 hex2 viaholdyourbreath holdyourbreath
grzyps
1796 a0e2
adorable RDJ
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaskrzacik skrzacik
grzyps
0224 51b9
Reposted fromdakz dakz viaholdyourbreath holdyourbreath
Kiedy mężczyzna i kobieta o znaczących duchowych i psychologicznych podobieństwach spotykają się i zakochują w sobie, to jeżeli wyszli poza poziom problemów i trudności opisanych w tym studium, poza sferę zmagań o to, by ich związek się sprawdził - wtedy romantyczna miłość staje się drogą nie tylko do seksualnego i emocjonalnego szczęścia, ale i do wyższych rejonów ludzkiego rozwoju. Tworzy kontekst dla ciągłego spotykania własnego ja poprzez proces interakcji z drugim ja. Dwie świadomości, z których każda zaangażowana jest we własny rozwój, dostarczają sobie nawzajem nadzwyczajnych bodźców i są dla siebie wyzwaniem. Wtedy ekstaza może stać się sposobem życia.
— Nathaniel Branden, “Psychologia romantycznej miłości”
Reposted fromkonrad konrad viaholdyourbreath holdyourbreath
3618 27e9
Reposted fromwronia wronia viacharlie69 charlie69
grzyps
Reposted fromMoonTide MoonTide viacharlie69 charlie69
grzyps
9555 e60e
Reposted fromcherrytomorrow cherrytomorrow viacharlie69 charlie69
grzyps
1084 c17b
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viacharlie69 charlie69
grzyps
0267 db85
sometimes I need some time on my own
sometimes I need some time, all alone
Reposted from9agucha 9agucha viawerterowska werterowska
grzyps
Reposted fromhogwarts hogwarts viagoszko goszko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...